ZAVŘÍT MENU

Librarius Jindřich

Člen řádu dominikánů, první převor (?) českobudějovického dominikánského konventu.

Jindřich řečený Librarius

† 1281, České Budějovice

Podle tradice byl Librarius osobou velmi blízkou Přemyslu Otakarovi II. a král na jeho radu slíbil, že vystaví dominikánům klášter, jestliže se mu narodí mužský potomek. Klášter v Českých Budějovicích byl založen současně se založením města v roce 1265. Prvním převorem nového kláštera se stal Jindřich Librarius, který do Českých Budějovic přivedl i první komunitu řeholníků. Zemřel v roce 1281 a byl pohřben v kapli svatého Vavřince.
Jediným relevantním pramenem o Librariovi je pouze tzv. tabule zemřelých, na které bylo uvedeno, že první převor J. L. zemřel v roce 1281.
V letech 2018—2019 proběhl a stále pokračuje průzkum niky v jižním obvodovém zdivu lodi kostela Obětování Panny Marie, který je ztotožňován s místem uložení ostatků Jindřicha Libraria. V nice byla uložena dřevěná schránka s nápisem, která obsahovala zvířecí a lidské kosti. Na schránce je uvedeno, že se jedná o ostatky Jindřicha Libraria. Nika obsahovala i písemnosti z 19. století – Vrchlického básnickou sbírku Z hlubin, noviny Národní politika z 18. července 1893 a pamětní záznam se jmény osob, které se podíleli na renovaci klášterního kostela v roce 1893. Z dřevěné schránky byly vyjmuty 4 vzorky lidských a zvířecích kostí a 1 vzorek textilu. Středověkého stáří byl pouze jeden vzorek lidské kosti, nicméně spodní hranice jeho kalibrovaného data je rok 1317.
Průzkum niky bude i nadále pokračovat vzhledem k dalším nálezům.