ZAVŘÍT MENU

Vodovody a kanalizace

Vodohospodářská společnost se sídlem v ulici Boženy Němcové č. 12.

Vodovody a kanalizace a. s.  |  JiVaK s. p.  |  Vodovody a kanalizace jižní Čechy s. p. České Budějovice

Do 1993 státní podnik vlastnil a provozoval vodovodní a kanalizační síť v jižních Čechách včetně čistíren odpadních vod. Výsledkem privatizace bylo od 1994 oddělení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury (vodovodní a kanalizační řady, vodojemy, čerpací stanice a čistírny odpadních vod), převedeného do vlastnictví měst, obcí a jejich svazků, od provozovatelského majetku podnikatelského charakteru. Ten byl privatizován mj. kuponovou privatizací a vznikla provozní společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a. s. České Budějovice, která je od konce roku 2003 součástí koncernu Energie AG Oberösterreich, kdy 97 % akcií vlastní Energie AG Bohemia s. r. o. VaK k 2005 zásobuje pitnou vodou 340 300 obyvatel regionu (provozovatelem vodohospodářské soustavy v Českých Budějovicích je 1. JVS). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

kanalizace    |   vodovody a vodojemy