ZAVŘÍT MENU

sokolovna

Původně měla stát v Háječku, kde byl k tomu účelu 1919 zakoupen pozemek. Roku 1923 se záměr výstavby přesunul na tehdejší Schnarcherův ostrov (dnes Sokolský ostrov). Vítězný návrh soutěže vypracovali pražští architekti Josef Šlégl (1893—1966) a Jaroslav Stránský (1892—1981). Stavba, kterou prováděla firma Bratři Petrášové, byla zahájena 1932. Dokončena měla být k 70. výročí založení Sokola České Budějovice v 1939, ale hospodářská krize a válka zdržely dokončení do 1947.

Budova představuje složitou a důmyslnou kompozici bloků v symetrickém uspořádání vůči podélné ose stadionu. K němu ústí z úrovně tělocvičny monumentální schodiště, sevřené dvěma úzkými křídly. Pod schodištěm probíhá podjezd se vstupem do šaten v suterénu. Schodiště, které stejně jako skladba hmot nezapřou shodné autorství s nedalekou Zátkovou vilou. Sokolovna byla ve své době dějištěm sportovních, ale i společenských událostí města. Objekt byl nevhodně přestavován v 90. letech 20. století – zazděn vstup na schodiště ústící na stadion, východní strana byla zvýšena o patro, stržena byla lávka k volným plochám s restaurací, osazena plastová okna s odlišnou profilací, stavba byla zateplena a původní barevnost změněna.