ZAVŘÍT MENU

Novák Áda (Adolf)

malíř, fotograf

* 12. 2. 1912, České Budějovice
† 26. 12. 1990, České Budějovice

Studoval 1930—1936 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů W. NowakaJ. Loukoty, 1939 získal na AVU čestný rok. V letech 1932—1938 byl členem avantgardní skupiny Linie, 1934—1937 činným ve skupině sdružené kolem časopisu Jih, 1941—1949 členem Sdružení jihočeských výtvarníků. Od 1950 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců, později Svazu českých výtvarných umělců. V letech 1939—1945 žil střídavě v Praze a Sedlci-Prčici, od 1946 trvale v Českých Budějovicích. Do 1950 učil na zdejší učňovské škole, potom se věnoval samostatné umělecké činnosti.

Od studií se kromě malířství věnoval střídavě s různou intenzitou i fotografii. V 1. pol. 30. let vytvořil jedny z nejpůvodnějších děl v tomto oboru. Koncem 30. let se projevil v jeho tvorbě vliv kubismu, jinak se věnoval malbě figurální, zátiší, motivům z Českých Budějovic (Červené lavičky, 1958). Těžiště jeho díla tvoří krajinomalba, v níž zachycuje především krajinu budějovické kotliny. Vytvořil si osobitý styl s uměřenou až pastelovou barevností a uvolněným rukopisem, v 70. letech s charakteristickými nízkými horizonty a vysokým oblačným nebem.

Od 1941 uspořádal řadu samostatných výstav doma, zejm. v Českých Budějovicích i v zahraničí. Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav: v pražském Divadle E. F. Buriana, se skupinou Linie, Sdružením jihočeských výtvarníků, Spolkem výtvarných umělců Mánes a s jihočeskou krajskou organizací Svazu československých výtvarných umělců. Jeho díla jsou zařazena do sbírek pražské Národní galerie, Alšovy jihočeské galerie, Jihočeského muzea, Moravské galerie v Brně aj.

Ocenění: Čestné uznání v soutěži k 15. výročí osvobození (1960), umělecká cena Jihočeského krajského národního výboru (1972), Zlatý odznak města Českých Budějovic (1972), Čestné uznání ministerstva kultury (1975), titul Zasloužilý umělec (1982), Medaile za zásluhy o rozvoj města Českých Budějovic (1982). 

AUTOR:
Mgr. Hynek Rulíšek

LITERATURA:
 •      ANDĚL, Jaroslav. Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939. Praha: Obecní dům, 2004, 278 s. ISBN 80-86339-25-4.

 •      LAHODA, Vojtěch, ed. et al. Dějiny českého výtvarného umění. IV/2, 1890-1938. Vyd.1. Praha: Academia, 1998. 478 s. ISBN 80-200-0623-0.

  [s. 309, 325, 338, 339.]
 •      DUFEK, Antonín, ed. Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně 26.6.-23.8.1981. Brno: Moravská galerie, 1981. 194 s.Edice katalogů MG; sv. 105.

 •      FORMÁNEK, Václav. Ada Novák. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1972. [44] s. Jihočeští výtvarníci; Sv. 1.

 •      NOVÁK, Ada. Zasloužilý umělec Ada Novák: obrazy - výbor z tvorby. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1987. [16] s.

 •      MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2002. X., Nov-Pat. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2002. 359 s. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-15-9.

  [s. 23—24.]
 •      MRÁZKOVÁ, Daniela a REMEŠ, Vladimír. Cesty československé fotografie: vyprávění o historii československé fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1989. 359 s. ISBN 80-204-0015-X..

 •      HOROVÁ, Anděla ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 2 sv. ISBN 80-200-0536-6.

  [s. 571.]
 •      ROUSOVÁ, Hana, ed. aj. Linie-barva-tvar v českém výtvarném umění třicátých let: Katalog výstavy Praha říjen-prosinec 1988, Pardubice únor-březen 1989, Hluboká nad Vltavou květen-září 1989. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1988. 152 s.

  [s. 104.]
 •      Tetiva V., 1981: Fotografie Ady Nováka. ČB.

 •      TETIVA, Vlastimil a PLETZER, Karel. Linie: avantgardní umělecké sdružení, 1930—1938. České Budějovice: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech: Alšova jihočeská galerie: Státní vědecká knihovna, 1984. [64] s.

 •      TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. I., A-K. 3., značně rozšířené vyd. V Praze: Rudolf Ryšavý, 1947. 605 s.

  [s. 207.]
 •      Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách. [Hluboká nad Vltavou]: Alšova jihočeská galerie, 1980. 278 s., [26] s. obr. příl.

 •      VALTER, Karel. Linie: vzpomínky na českobudějovickou avantgardní uměleckou skupinu a lidi kolem ní.
  1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1980. 136 s., [20] s. obr. příl.