ZAVŘÍT MENU

Palackého náměstí

Veřejné prostranství na Pražském předměstí, ohraničené ulicemi Otakarovou, Pekárenskou, Jindřicha Plachty a Skuherského.

Kaiser Josef Platz  |  náměstí císaře Josefa II.  |  Pražské náměstí

Jediná volná plocha, narušující pravidelný rytmus domovních bloků v této části Pražského předměstí. Palackého náměstí vzniklo v pol. 90. let 19. století na pozemcích věnovaných pro tento účel hejtmanem Arthurem Carlem Schöltzelem a zčásti na pozemcích rodiny Haasovy; 1897 bylo nově pojmenováno náměstím císaře Josefa II. Nejprve existovala pouze jižní část Palackého náměstí, která získala na počátku 20. století parkovou úpravu. Severní část až k Pekárenské ulici vznikla 1914, čímž Palackého náměstí dostalo konečný tvar obdélníku o rozloze 2 ha. Roku 1919 došlo k přejmenování na Palackého náměstí. Od počátku 20. let 20. století zde měl hřiště a kluziště tennisový klub, 1922 se na něm konaly první krasobruslařské závody. Roku 1924 byl na Palackého náměstí postaven Husův sbor, který se stal jeho dominantou. V letech 1938—1939 se uskutečnila nová sadová úprava celého prostranství, 1938 bylo vyasfaltováno. Po druhé světové válce zaznamenala zástavba Palackého náměstí pouze drobné úpravy, výrazným zásahem se stala demolice severní fronty, která 1979 ustoupila stavbě prodejny potravin. V letech 2011—2012 byla severní strana náměstí opět přestavěna, vznikl zde čtyřpodlažní bytový dům v Pekárenské ulici čp. 39 s obchodem a krytým parkovištěm.

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Palackého náměstí slaví sté narozeniny (1—2). In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava,, 13.6. a 14.6. ISSN 1210-5023.

  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic : [názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes]. Rudolfov: Jelmo, 1998. 374 s., [20] s. fot. příl., il. ISBN 80-238-2894-0.

    [s. 95 – 96.]
  •      BINDER, Milan, KOVÁŘ, Daniel a SCHINKO, Jan. Palackého náměstí v Českých Budějovicích: aneb, vyprávění o Americe, lawn tennisu a Mistru Bílkovi. České Budějovice, 2017, 166 stran. ISBN 978-80-87277-10-2.