ZAVŘÍT MENU

Baťa Leontin

významný jihočeský zoolog amatér

* 16. 11. 1885, Moravany u Dašic na Pardubicku
† 2. 9. 1952, České Budějovice

Studoval na filozofické fakultě české univerzity v Praze francouzštinu a angličtinu. Od 1912 učil v Českých Budějovicích, naposledy na Jirsíkově gymnáziu. B. L. byl známý také jako zoolog; zabýval se především faunistikou se zaměřením na motýly a blanokřídlý hmyz. Výzkum organizoval při Jihočeském muzeu, zejm. v rámci přírodovědecké sekce Vlastivědné společnosti jihočeské. Publikoval řadu odborných statí, nejznámější je kompendium Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech, shrnující stav poznání k 1933. Po druhé světové válce se stal správcem přírodovědných sbírek Jihočeského muzea, kde je uložena část jeho sbírek. 

AUTOR:
RNDr. Petr Bürger

LITERATURA:
  •      Sýkora L., 1965: Jihočeský entomolog Leontin Baťa. ZMJK, (1).