ZAVŘÍT MENU

Plojhar Josef

římskokatolický kněz a politik

* 2. 3. 1902, České Budějovice
† 5. 11. 1981, Praha

Pocházel z bilingvní rodiny, studoval na Německém státním gymnáziu v Českých Budějovicích 1913—1921. Po maturitě vstoupil do biskupského semináře (1921—1925), kde se zařadil mezi německé seminaristy. Ještě po vysvěcení na kněze 5. 7. 1925 byla v tzv. kněžské matrice u něj uvedena národnost německá. Publikoval také zprvu německy. Začal pracovat v duchovní správě českobudějovické diecéze, do 1939 působil jako kaplan při kostele svatého Mikuláše a od března 1939 byl administrátorem farnosti Rudolfov. V letech 1931—1938 redigoval Farní věstník pro České Budějovice a okolní osady. Od 1. 9. 1939 do osvobození 1945 byl vězněn v koncentračních táborech BuchenwaldDachau. Po návratu opět působil jako kaplan při katedrálním kostele a jako administrátor rudolfovské farnosti.

Před druhou světovou válkou se politicky angažoval v Československé straně lidové, 1945—1948 byl předsedou její krajské organizace a od 1945 až do své smrti poslancem Národního, resp. Federálního shromáždění za tuto stranu. Počátkem roku 1948 ho Komunistická strana Československa získala pro spolupráci; 1948—1968 byl ministrem zdravotnictví. V tzv. obrozené Československé straně lidové zastával funkce místopředsedy (1948—1951), předsedy (1951—1968) a čestného předsedy (1969—1981). Od 1948 se angažoval v hnutí tzv. vlasteneckých kněží, později se stal předsedou Celostátního mírového výboru katolického duchovenstva (1951—1968); 1952—1970 byl místopředsedou Svazu československo-sovětského přátelství. Za kandidaturu ve volbách 1948 bez souhlasu ordináře byl postižen církevními tresty, které z něho v březnu 1951 neoprávněně sňal pražský kapitulní vikář. V prosinci 1950 mu Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta udělila čestný doktorát teologie. Byl vyznamenán Řádem Klementa Gottwalda (1955 a 1962). Po roce 1968 nevystupoval již jako kněz, ale jen jako politik. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

náboženské poměry    |   politické poměry 

AUTOR:
Ing. Vladimír Feldmann

LITERATURA:
  •      HOFFMANN, Bedřich. A kdo vás zabije... : život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech. 4. vydání. Přerov : Společenské podniky, 1946. 590 s., 24 s. obr. příl.

  •      KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948 - 1953. 1. vyd. Brno : Doplněk ; Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1993. 440 s. Studie - materiály - dokumenty ; Sv. 3. ISBN 80-85270-22-6.

  •      PLOJHAR, Josef. Křesťané a socialismus. 1. vyd. Praha: Lidová demokracie, 1961. 116, [3] s. Politická knihovna Čs. strany lidové; Sv. 50.

  •      PLOJHAR, Josef. Společná cesta jeden cíl: sborník projevů a článků předsedy Československé strany lidové a ministra zdravotnictví Dr. J. Plojhara. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidová demokracie, 1963. 96 s., il. Politická knihovna. Řada I; Kniha 55.

  •      PLOJHAR, Josef. Die Triumphtage von Karthago. Bericht über den 30. internationeln eucharistischen Kongress im Jahre 1930. B. Budweis, Selbstverlag, 1930.