ZAVŘÍT MENU

Grubhoffer Libor

biolog, pátý rektor Jihočeské univerzity

* 30.  4.  1957, Polička

V roce 1981 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor biochemie, o rok později získal tamtéž titul RNDr. a v roce 1987 na základě obhajoby disertační práce Studium antigenních struktur viru parotitidy (Paramyxoviridae) a možností jejich praktického využití v Mikrobiologickém ústavu Československé akademie věd mu byla udělena hodnost CSc., roku 1997 získal pedagogicko-vědeckou hodnost docent a 2001 byl jmenován profesorem, obojí v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika na Biologické fakultě Jihočeské univerzity.
Odborně se věnuje především biochemii a molekulární biologii/ekologii vektorů a patogenů  (klíšťata a jimi přenášení původci infekčních onemocnění lidí a zvířat – virus klíšťové encefalitidy; spirochéty lymské boreliózy; ehrlichie/anaplasmy). Je autorem přibližně 250 vědeckých sdělení na konferencích a časopiseckých studií v  domácích a zejména zahraničních odborných časopisech, přednášel či se podílel na výzkumu na univerzitách v USA, Skotsku, Belgii a Švédsku. Byl řešitelem či spoluřešitelem několika desítek vědeckých projektů, působí též jako člen řady vědeckých grémií a redakčních rad odborných periodik domácích i zahraničních. 
Od roku 1986 pracoval jako vědecký pracovník v arbovirologické laboratoři (oddělení přírodních ohnisek nákaz) Parazitologického ústavu ČSAV v Českých Budějovicích. V letech 1990—1991 se podílel na založení Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V letech 1994—2002 byl ředitelem Parazitologického ústavu Akademie věd České republiky ČR2001—2004 prorektorem Jihočeské univerzity pro zahraniční vztahy. V letech 2004—2011 působil jako děkan Biologické fakulty, resp. od 1. 8. 2007 Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. V lednu 2012 byl zvolen rektorem Jihočeské univerzity.
2009 mu bylo uděleno ocenění primátora Statutárního města České Budějovice za přínos pro vědu a reprezentaci města.