ZAVŘÍT MENU

kaple svaté Markéty (pův. synagoga)

Vznikla asi koncem 14. století jako nevelká stavba na místě domu č. 13. Její podoba není známa. Podle zbytků objevených při secesní přestavbě domu lze předpokládat, že interiér byl klenutý, snad křížovou klenbou. Synagoga sloužila svému účelu do přelomu 1505—1506. Tehdy byli místní Židé nařčeni z údajné rituální vraždy, následoval pogrom, jehož výsledkem byla úplná likvidace židovské komunity ve městě. Synagoga byla změněna na katolickou kapli zasvěcenou svaté Markétě na připomínku relikviáře této světice, který byl zcizen ve zlatokorunském klášteře a údajně zmizel u židovských obchodníků. V letech 1566—1568 však kaple přestala sloužit liturgickým účelům a dalšími přestavbami zcela zanikla. 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

DALŠÍ AUTOŘI:
Karel Pletzer