ZAVŘÍT MENU

Veselý Tomáš František

měšťan, kronikář

† 7. 8. 1702, České Budějovice

Do Českých Budějovic přišel 1660, krátce byl kustodem při kostele svatého Mikuláše, stal se varhaníkem dominikánském konventu. Dne 31. 5. 1661 se oženil s Voršilou, vdovou po perníkáři Reintanzovi, dcerou Kašpara Daublebského ze Sternecku († 1631). Výhodným sňatkem zbohatl a dostal se mezi přední měšťany, byl volen za člena městské rady a zastával různé úřady. Opakovaně byl městským rychtářem a 1680—1698 školním dozorcem. V roce 1690 zastupoval město na zemském sněmu. Účast na veřejném životě ve městě a vzdělání mu napomohly stát se kronikářem. O historii se zajímal již dříve a patrně měl k dispozici jeden z opisů starých letopisů českých. Opsal svod českobudějovických kronik, který byl v měšťanských rodinách v několika opisech, a pokračoval v něm. Jeho vlastní záznamy jsou obšírnější než zprávy starších kronikářů, na několika místech se zmínil i o sobě. V zápisech pokračoval až do konce 1700. Po jeho smrti zůstal autograf kroniky v majetku zetě Matyáše Köllera, ale již 1713 ji získal jeho syn Dominik Köller († 1763), správce městské školy regenschori, který v zápisech nesoustavně pokračoval až do 1741 a po něm další členové rodiny. Na počátku 19. století se Veselého kronika dostala do městského archivu, ale dlouho byla nezvěstná. Pod jménem Veselého byla omylem vydána kronika J. Katschnera.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Daublebští ze Sternecku    |   kronikářství    |   rychtářský úřad 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Pravá a nepravá kronika Tomáše Františka Veselého. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1955, roč. 24, s. 121—129. ISSN 0323-004X.

    [s. 121—129.]