ZAVŘÍT MENU

Prokyš František Jakub

malíř a štafír

* 1715, Slané
† 25. 10. 1791, České Budějovice

Syn malíře ve Slaném, poddaný prunéřovského panství, v jižních Čechách zahájil působení freskovou výzdobou škapulířové kaple kláštera v Borovanech 1747. V dalších letech se usadil v Třeboni, 1752 byl propuštěn z poddanství a pracoval na schwarzenberských panstvích, 1755—1757 provedl výzdobu pavilonu Bellarie v Českém Krumlově, zámku Červený dvůr a Kvítkova dvora. Na konci 1759 nebo začátku 1760 se usadil v Českých Budějovicích. V roce 1760 pozlatil oltář svatého Jana Nepomuckéhokostele svatého Mikuláše, 1763 provedl figurální i ornamentální výzdobu interiéru špitálního kostelíka Nejsvětější Trojice, 1769 namaloval obraz růžencového oltáře v kostele Obětování Panny Marie kláštera dominikánů, 1773 obraz svaté Anny nad oltářem v severní boční kapli kostela kapucínského konventu a 1780 oltářní obraz téže světice v dominikánském konventu. Přijímal také drobnější práce, někdy i řemeslné povahy. Roku 1774 vytvořil kresebnou předlohu grafiky zachycující ideální pohled na areál dominikánského konventu z ptačí perspektivy. Umělecká činnost umožnila F. J. Prokyšovi stát se majitelem domu č. 35 na jižní straně náměstí Přemysla Otakara II., v němž 1791 zemřel. 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      MATOUŠ, F. František J. Prokyš, barokní malíř jihočeský. Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění 1937—1938. Výbor kruhu pro pěstování dějin umění, 1939.

  •      RAJDLOVÁ, Lenka. Pozdně barokní obnova kostela Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích a její autoři – malíř František Jakub Prokyš a sochař Leopold Hueber. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2013, roč. 82. ISBN 978-80-87311-40-0.

    [s. 125—140.]