ZAVŘÍT MENU

Turnverein

První německý výlučně tělocvičný spolek v Českých Budějovicích, založený 1862.

Budweiser Turnverein

Svou činnost, sestávající z prostných, pořadových, nářaďového tělocviku a úpolů, zahájil v sále hostince U Zelené ratolesti. Po ustavení Deutsche Turnerschaft (1868) se stal Turnverein členem jeho 15. kraje. Do nových prostor v přízemí právě dokončeného Německého domu (Dům kultury Slavie) se spolek přestěhoval 1872. Roku 1878 otevřel letní cvičiště v přilehlé zahradě. V roce 1884 byl přejmenován na Budweiser Deutscher Turnverein. Přičiněním Turnvereinu vznikl 1891 spolek pro hry mládeže Jugendspielhort, využívající část Střeleckého ostrova. Nejvýznamnější akcí Turnvereinu bylo pořádání VI. celorakouské turnerské cvičební slavnosti v červenci 1892 na Střeleckém ostrově za účasti cvičenců a delegátů ze 175 turnerských jednotek. Když se od 1897 v celém rakouském turnerském hnutí rozšířily velkoněmecké a antisemitské myšlenky, Turnverein se od nich jako jeden z mála distancoval. To vedlo jednak k jeho izolaci, jednak k založení radikálního spolku Deutscher Turnverein Jahn Budweis. Po první světové válce se stal Turnverein členem poměrně malého národně liberálního svazu Deutscher Turnkreis. Postupně modernizoval obsah své činnosti zařazením sportovních her, atletiky, lyžování a dalších sportů. Roku 1930 byla v Českých Budějovicích založena třetí, křesťansky orientovaná turnerská jednota Christlich Deutscher Turnverein Böhmisch Budweis. V období 1938—1939 došlo k postupné nacifikaci budějovických turnerských spolků, která vyvrcholila jejich včleněním do NS Turn- und Sportgemeinde Budweis. Činnost spolku byla úředně ukončena 1945. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

sport a tělesná výchova 

AUTOR:
doc. PaedDr. Jan Štumbauer CSc.

LITERATURA:
  •      ŠTUMBAUER, Jan. Dějiny spolkové tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích od poloviny devatenáctého století do roku 1938. Praha, 1995. Habilitační práce. Univerzita karlova, FTVS.