ZAVŘÍT MENU

poustevna

Osamělé místo obývané poustevníky u kostela Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě nedaleko pramene léčivé vody.

První zmínka o poustevně pochází z 1699, kdy řeholní bratr Matyáš Niedermajer, člen 3. řádu sv. Františka při kapucínském konventu u kostela svaté Anny v Českých Budějovicích, získal od pražského arcibiskupství souhlas postavit z milodarů dobrodinců dřevěnou poustevnu stojící u brodu přes potok pod návrším s původním poutním kostelíkem. Okolí bylo zarostlé křovinami a stromy a vytvářelo dobré prostředí pro meditaci.

Jeden z dalších poustevníků, Jiří Osimus-Stehlík, rovněž člen 3. řádu svatého Františka, přinesl 1722 z Říma plnomocné odpustky pro věřící, kteří se účastní procesí na Dobrou Vodu. První se uskutečnilo ve svátek Panny Marie Bolestné 1722 a zahájilo tak tuto poutní tradici. Po vybudování nového poutního kostela Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě byla původní poustevna opuštěna a v jeho blízkosti postavena zděná. Do 1770 se zde vystřídalo několik poustevníků, jako poslední byl připomínán Jakub Damascus

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

poutě a procesí 

AUTOR:
Mgr. Václav Vondra

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Poustevníci u Dobré Vody žili po sedm desetiletí. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, 12.8. 1997. ISSN 1210-5023.

  •      ČERNÝ, Jiří. Poutní místa jižních Čech: milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2006. 313 s., viii s. barev. obr. příl. ISBN 80-86829-19-7.

  •      HONYS, Vít. Dobrá Voda u Českých Budějovic: kostel Panny Marie Bolestné. České Budějovice: Okresní úřad, 1996. 63 s.