ZAVŘÍT MENU

ARPIDA

Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením neziskové organizace ARPIDA.

Areál centra a denního stacionáře U Hvízdala č. 9 byl postaven 1989—1993 podle projektu Vlada Miluniće (*1941) a Jana Línka (*1943). Podoba dvorce po vzoru církevních nebo selských staveb a kombinace tradičních materiálů s romantizujícími prvky sleduje ideu zakladatele a předsedy občanského sdružení ARPIDA Miloslava Cibocha (1925—2016) v duchu křesťanské etiky.

V rámci nestátního zdravotnického zařízení, soukromých speciálních škol a školských zařízení pro tělesně postižené, sociálního poradenství a sociální péče ARPIDA zajišťuje komplexní rehabilitační péči pro děti a mládež s tělesným a kombinovaným postižením. Propojuje tak oblast sociální, výchovně vzdělávací a zdravotní. Odborný provoz zařízení byl zahájen na přelomu 1993—1994.

Rozsáhlá činnost ARPIDY je zajišťována formou vícezdrojového financování, dotací ze státního rozpočtu, zdravotními pojišťovnami, sponzorstvím a pomocí různých dárců.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Arpida (o.s.)