ZAVŘÍT MENU

Dobrovodský potok

Po Malši největší z pravostranných přítoků Vltavy na území města; významný vodní tok.

Dobrovodská stoka

Pramení jihovýchodně od Třebotovic, teče přibližně severozápadním směrem. Původně protékal městem, Kasárenskou ulicí, Žižkovou třídou a pod hradbami města se spojoval s Mlýnskou stokou. Po katastrofálních povodních v závěru 19. století bylo jeho koryto přeloženo podél železniční trati a zaústěno na sever od města do Vltavy nad mlýnem Suchomel, přičemž podchytilo i Vrátecký potok. Původní koryto bylo zakryto a stalo se součástí městské kanalizace. Délka toku je 13,5  km, plocha povodí 29,5  km2 (obojí včetně Suchomelského ramene). Průměrný průtok k mostu na Pražské třídě činí 110  l za sekundu, stoletá povodeň 24 m3 za sekundu. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

povodně