ZAVŘÍT MENU

Hlouch Josef

devátý českobudějovický biskup (1947—1972)

* 26. 3. 1902, Lipník u Třebíče
† 10. 6. 1972, České Budějovice

Po gymnazijních studiích v Kroměříži a bohosloveckých v Olomouci byl 5. 7. 1926 vysvěcen na kněze. Působil v několika farnostech olomoucké arcidiecéze a vynikl jako kazatel. Získané zkušenosti z pastorace mu poskytly látku k úvahám o odpadu od církve a o návratu do ní (knihy Problém odpadu od církve z 1937 a Konverze a konvertité z 1940). V roce 1934 se habilitoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a 1945 se zde stal profesorem pastorální teologie.

Českobudějovickým biskupem byl jmenován 25. 6. 1947, konsekrován 15. 8. 1947 v Olomouci a intronizován 7. 9. 1947 v Českých Budějovicích. Od května 1950 byl internován ve své rezidenci, od 1952 držen v zajetí na různých místech v Čechách a na Moravě. Když se po osmnácti letech 9. 6. 1968 znovu ujal biskupského úřadu, věnoval velkou péči správě diecéze a nechal provést generální opravu katedrálního kostela svatého Mikuláše. Pohřben byl na hřbitově svaté Otýlie

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství 

AUTOR:
prof. ThDr. Jaroslav Kadlec

LITERATURA:
  •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

    [s. 40—43.]