ZAVŘÍT MENU

Jihočeské listy (noviny 1895—1941)

Noviny, vydávané v Českých Budějovicích 1895—1941.

Vycházely od 2. 2. 1895 3 krát týdně, vždy v pondělí, ve středu a v sobotu, v rozsahu 8 stran. Jejich vydavatel, Družstvo vydavatelské a nakladatelské, je tiskl v závodě Jana Přibyla (1856—1913). Redakce se zpočátku často stěhovala a teprve po první světové válce získala trvalé sídlo v Husově třídě č. 20. Nepolitické noviny, redigované 1895—1934 A. Kulíčkem, přinášely především zprávy z Českých Budějovic a jižních Čech, ale také informace ze světa. Otiskovaly rovněž odborné články a fejetony. Roku 1940 se Jihočeské listy staly se orgánem Národního souručenství, když již předtím pod kontrolou německých úřadů ztratily svou nezávislost. V květnu 1941 byly zastaveny.

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      Jihočeské Listy 1895—1940.