ZAVŘÍT MENU

Národohospodářský sbor jihočeský

Spolek pracující pro hospodářské povznesení jižních Čech. První N. s. j. vznikl 1911 pod patronací Národní jednoty pošumavské, ve které působil jako samostatný odbor, se sídlem v Praze.

Program byl formulován v časopise Jihočeský kraj. Protože během první světové války zanikl, předložil 1924 národohospodář Jan Stocký (1887—1959) tajemníkovi agrární strany Rudolfu Beranovi (1887—1954) návrh na založení nového Národohospodářského sboru jihočeského. Jeho plán hospodářského a sociálního povznesení jižních Čech získal podporu. Dne 19. 5. 1925 se v Praze konala ustavující valná hromada Národohospodářského sboru jihočeského, který pak prováděl intervence u zemských a státních úřadů.

Základním organizačním článkem se staly okresní odbory. Českobudějovický okresní odbor zastupoval senátor A. Kříž. Ve 30. letech vznikl pro region jižních Čech obvodový sekretariát, vedený tajemníkem Bohuslavem Šindelářem, se sídlem v českobudějovické radnici. V roce 1941 byl sbor zrušen. 

AUTOR:
PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák Ph.D.

LITERATURA:
  •      DVOŘÁK, Jiří. K problematice vzniku, vývoje a zániku Národohospodářského sboru jihočeského (1925—1941). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 63, s. 132—150. ISSN 0323-004X.

  •      DVOŘÁK, Jiří. Vývoj hospodářství jihočeského regionu v meziválečné době 1918-1939: (z pohledu Národohospodářského sboru jihočeského). Praha, 2002. Disertační práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta.

  •      KRÝDL, Milan. Národohospodářský sbor jihočeský a regionalismus. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1980, roč. 49, č. 1, s. 28—35. ISSN 0323-004X.

  •      STOCKÝ, Jan. Jižní Čechy: kulturní, hospodářský, sociální vývoj a stav: program regionální práce. Praha: Vydáno národohospodářským sborem jihočeským, 1937. 176 s.

  •      Státní oblastní archiv Třeboň, fond Národohospodářský sbor jihočeský Praha.