ZAVŘÍT MENU

Jeremiáš Bohuslav

hudební pedagog, skladatel a hudební organizátor

* 1. 5. 1859, Řestoky
† 18. 1. 1918, České Budějovice

Působil původně jako učitel ve východních Čechách. Povolání opustil a po studiu na varhanické škole se stal ředitelem kůru v Písku. Od 1906 byl ředitelem české matiční hudební školy v Českých Budějovicích, kde rozvinul mnohostrannou uměleckou, pedagogickou a organizační činnost. Zasloužil se o stavbu nové budovy hudební školy a pozvedl ji na pozoruhodnou umělecko-pedagogickou úroveň, takže se brzy stala vzorem pro zakládání hudebních škol jako tzv. jihočeská konzervatoř. Kromě pedagogické a řídící práce ve své škole učil zpěvu na středních školách, byl sbormistrem pěveckého sboru Hlahol, působil v reformním hnutí církevní hudby, komponoval v duchu smetanovské tradice (písně, sbory, chrámovou hudbu), vytvořil metodicky cenné moderní učebnice Škola zpěvu I. – III. (1907—1911), přednášel a psal o hudbě. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hudba a hudební život 

AUTOR:
doc. PhDr. Milan Křížek CSc.

LITERATURA:
  •      HREŇO, Ján. Život a dílo Bohuslava Jeremiáše. Praha, 1989. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.