ZAVŘÍT MENU

kostel svatého Jana Nepomuckého

Římskokatolický kostel, vystavěný 1914—1915ulici Boženy Němcové na Lineckém předměstí.

Kostel měl přispět ke zlepšení církevní správy v této části města; nová farnost zde vznikla 1925. Smlouvu o stavbě kostela a fary uzavřel 1913 biskup J. A. Hůlka s benediktinským Spolkem sv. Bonifáce z pražských Emauz. Stavbu provedl Antonín Procházka (* 1873) v novorománském slohu podle projektu architekta Antona Möllera (1864—1927).

Dispozičně je řešen jako trojlodní plochostropá bazilika s příčnou lodí vloženou před chór s půlkruhovou apsidou na východní straně. Před západní vstupní průčelí je předsazena vysoká hranolová věž. Námětem malířské výzdoby apsidy chóru je patron kostela svatý Jan Nepomucký. Součástí hlavního oltáře je barokní obraz Apoteóza svatého Jana Nepomuckého od Franze Antona Maulbertsche (1724—1796), tvořící původně součást jednoho z oltářů v kostele svatého Mikuláše. V červenci 1916 byly dokončeny varhany se 44 rejstříky od varhanářské firmy Schiffer. Žádný ze čtyř původních zvonů z roku 1925 od firmy Perner a syn nepřečkal konec druhé světové války, 1948 byl proto ulit v brněnské Manouškově zvonárně nový zvon svatý Jan Nepomucký. Zcela ojedinělou technickou zajímavostí je použití teplovzdušného podlahového vytápění. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historismus    |   nástěnná malba    |   Pernerové    |   zvony 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

DALŠÍ AUTOŘI:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      STRNAD, Rudolf. Vznik farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích: příspěvek k dějinám církevní správy v Českých Budějovicích v letech 1888-1925. České Budějovice, 2004. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

  •      SVOBODA, Rudolf. Dějiny farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. Díl I., Stavba kostela a vznik farnosti. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Sdružení sv. Jana Neumanna, 2010. 101 s. ISBN 978-80-86074-28-3.