ZAVŘÍT MENU

kapucínská valcha

Zařízení ke zplsťování vlněných tkanin užívaných pro výrobu řeholních hábitů.

Zhotovování sukna na řeholní oděv všech kapucínů v rámci české řádové provincie zajišťoval nejprve brněnský konvent. Od roku 1636 byl výrobou těchto suken pověřen také kapucínský konvent v Českých Budějovicích. Městská rada poskytla konventu na levém břehu Vltavy proti Krumlovskému rybníku vhodný pozemek k postavení vlastní valchy, která později pravděpodobně vyhořela, a proto byla 1717 nahrazena novou.

Hnědou vlnu kapucíni kupovali z městského ovčince. Z toho lze soudit, že českobudějovický konvent zajišťoval celý postup výroby sukna od přípravy a čištění přes spřádání vlákna až po tkaní látky. Rozsah výroby byl zprvu malý a stačil na ni jeden najatý soukenický tovaryš. Budova kapucínské valchy sloužila také k rekreaci řeholníků, kteří bílili plátna na přilehlé nivě. Po zrušení konventu 1786 sloužila kapucínská valcha místním soukeníkům.