ZAVŘÍT MENU

Střítecký Jiří

architekt

* 14.  3.  1954, Třebíč
† 28.  11.  2012, Brno

Studoval na francouzském lyceu v Tunisu. Studium na Fakultě architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně dokončil 1980. Pracoval v projektovém ateliéru Jeana Nouvela 1990—1991 v Paříži. Souběžně s architektonickou tvorbou působil jako pedagog na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Byl společníkem českobudějovického Atelieru 8000, kde na projektech pracoval společně s M. Krupauerem. V Českých Budějovicích byl spoluautorem několika výrazných staveb, např. dopravně obchodního centra Mercury, 2007; Pavilonu T na Výstavišti České Budějovice, 2011; objektů spojených se splavněním Vltavské vodní cesty, 2016).