ZAVŘÍT MENU

Kluzák Zdeněk

středoškolský profesor, mykolog

* 24. 7. 1926, Milevsko
† 18. 7. 2003, České Budějovice

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, v letech 1951—1958 učitel biologie a chemie na Rolnické škole v Českých Budějovicích, od 1958 na Střední zemědělské technické škole. Od pol. 50. let 20. století se zabýval mykologií, zprvu pouze amatérsky, v letech 1975—1990 profesionálně jako mykolog Jihočeského muzea, kde působil současně i jako vedoucí přírodovědného oddělení. Založení profesionálního mykologického pracoviště a mykologického herbáře v Jihočeském muzeu je jednou z jeho největších zásluh o rozvoj mykologie. Stál u zrodu Mykologického klubu Domu kultury ROH (Dům kultůry Metropol) v Českých Budějovicích, na jehož ustavující schůzi (1967) byl zvolen jeho prvním předsedou a vedl jej až do 1994. Poté ještě několik let zastával funkci místopředsedy. Jako mykolog a popularizátor mykologie byl známý v celé ČR. Byl členem obou celostátních mykologických společností. Roku 1987 se za dlouhodobou práci pro českou mykologii stal čestným členem České mykologické společnosti a 1988 dostal čestné uznání od Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV. Publikoval desítky odborných studií především ve Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy. Veřejnosti je dobře známa kniha Poznáváme houby (1985), kterou napsal spolu s Miroslavem Smotlachou a J. a M. Erhartovými a kniha Houbařův rok (1991). 

AUTOR:
RNDr. Petr Bürger

LITERATURA:
 •      Anonymus, 1931—1932: Farní věstník pro Č. Budějovice a okolí, I. č. 1—9, II . č. 1, 4, 8.

  [s. 119—123.]
 •      BERAN, Miroslav. Sedmdesát let Zdeňka Kluzáka. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1996, roč. 26. ISSN 0139-8172.

  [s. 108—109.]
 •      BÍCHA, Vratislav.  Jubilea prof. Zdeňka Kluzáka. Mykologický sborník: časopis čs. houbařů. Smotlacha, František, ed. a Smotlacha, Miroslav, ed. Praha: Československá mykologická společnost, 1986 . ISSN 0374-9436.

  [s. 86—87.]
 •      TONDL, František a BÜRGER Petr. Vzpomínka na Zdeňka Kluzáka. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 2003, roč. 43 (Supplementum), s. 118. ISSN 0139-8172.

  [s. 118.]