ZAVŘÍT MENU

von Claudi Eduard

velkostatkář v Poříčí, starosta Českých Budějovic a přednosta Městské spořitelny

* 26. 9. 1810, České Budějovice
† 27. 9. 1884, Poříčí

Po právnických studiích nastoupil praxi jako úředník českobudějovického magistrátu. Roku 1861 byl zvolen členem městského výboru, 1865—1884 působil jako starosta Českých Budějovic a 1865—1869 jako okresní starosta. V období 1861—18771883—1884 byl poslancem českého zemského sněmu za město České Budějovice, 1872—1878 zastával funkci zástupce nejvyššího zemského maršálka. V období 1871—1884 byl také na říšské radě členem poslaneckého klubu německé svobodomyslné (liberální) strany, kde náležel ke stoupencům rakousko-uherského vyrovnání. Za své zásluhy během prusko-rakouské války se 1866 stal rytířem Řádu Františka Josefa I. a 1872 byl vyznamenán Řádem železné koruny třetí třídy. Roku 1880 mu bylo uděleno čestné občanství Českých Budějovic. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

městská správa    |   politické poměry    |   purkmistři a starostové 

AUTOR:
Mgr. Pavel Koblasa

LITERATURA:
  •      Budweiser Kreisblatt: unabhängiges politisches Organ für Südböhmen. Budweis: Felix Zdarssa, 1862—1919.

  •      Budweiser Zeitung. České Budějovice: Gothmann, 1873–1945.

  •      LIŠKOVÁ, Marie. Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách v letech 1861-1913. V Praze: Státní ústřední archiv, 1994. 379 s. ISBN 80-85475-13-8.