ZAVŘÍT MENU

Kaliště (ves)

Ves 7  km východně od Českých Budějovic, izolovaná základní sídelní jednotka části obce České Budějovice 5.

Kallischt

Jméno je odvozeno od bahnité půdy s kališti zvěře. Nejstarší zmínka pochází z 1378, kdy jako součást lišovské rychty patřilo Kaliště ke královskému hradu Hluboké. Při hlubockém panství zůstalo až do 1850, kdy se stalo osadou samosprávní obce Třebotovice, k jejímuž katastru náleželo. V roce 1592 i 1654 zde bylo 12 selských usedlostí, z toho (1654) 8 prázdných, které byly do první čtvrtiny 18. století obnoveny. Od 1921 bylo Kaliště samostatnou obcí, 1985 se stalo základní sídelní jednotkou části obce České Budějovice 5, ačkoli s aglomerací nesouvisí. Roku 1843 bylo napočítáno 20 domů se 194 obyvateli, 1930 mělo 23 domů a 111 českých obyvatel. Až do 1949 patřilo k soudnímu okresu Lišov. Po druhé světové válce se Kaliště dále vylidňovalo: 1950 zde bylo 26 domů a 89 obyvatel, 1991 25 domů a 61 obyvatel, ale 2001 30 domů a 63 obyvatel; 2011 35 domů a 87 obyvatel; 2021 již 37 domů a 104 obyvatel.

Půdorys Kaliště vznikl jednorázovou lokací ulicové návsi mírně vřetenovitého tvaru, s částečným oválem záhumenní cesty a záhumenicovou plužinou. Nejstarší dokumentovaný počet 12 usedlostí se přes velké zpustnutí za třicetileté války od 16. století nezměnil a je shodný i se stavem zachyceným na mapě stabilního katastru z 1827. Z toho, že východní polovina jižní strany návsi byla bez zástavby, vyplývá, že muselo k určité redukci zástavby dojít již před 16. stoletím, snad v husitské či pohusitské době; ve středověku zřejmě měla ves více než 12 usedlostí (asi 15—16). Novodobý přírůstek domů tuto část návsi doplnil, další domy pak vznikaly při jihozápadním okraji intravilánu a jižně od návsi, kde ve 2. pol. 20. století vyrostl areál zemědělské velkovýroby.

Kaliště představuje poměrně dobře dochovaný vesnický celek, charakterizovaný drobnou přízemní zděnou zástavbou se štítovou i podélnou orientací do návsi a zčásti zmodernizovanými fasádami.

Na některých místech byla hmotová skladba narušena nástavbami pater či novostavbami rodinných domků. Pohledově hodnotnější je severní strana návsi, dvě hodnotné usedlosti se zachovaly i v západní části jižní strany. Dominantu návsi tvoří novorománská kaplička.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Kaliště (chráněné území)