ZAVŘÍT MENU

Vrátecký potok

Drobný vodní tok, pravostranný přítok Dobrovodského potoka.

Hlinský potok  |  Dubičný potok

Pramení východně od Malého Dubičného. Původně protékal stávající Lannovou třídou a pod hradbami vtékal do Mlýnské stoky. Přeložkou Dobrovodského potoka na počátku 20. století byl jeho tok zkrácen a průtok odveden do Vltavy. Původní koryto bylo zakryto a stalo se součástí městské kanalizace. Délka toku je 6,5 km, plocha povodí 8 km2

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Dubičné