ZAVŘÍT MENU

Střeleček František

statistik a ekonom, druhý rektor Jihočeské univerzity

*  31. 5. 1936, Stachy na Prachaticku
† 22. 10. 2011, České Budějovice

Po maturitě na Střední ekonomické škole ve Vimperku (1955) studoval v letech 1955—1960 na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde 1972 získal hodnost kandidáta ekonomických věd pro obor ekonomická statistika. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval 1971—1973 postgraduální studium matematické statistiky. V roce 1990 se na Agronomické fakultě v Českých Budějovicích habilitoval v oboru automatizované systémy řízení v zemědělství a 1993 byl na Jihočeské univerzitě jmenován profesorem pro obor zemědělská ekonomika. V letech 1994—1998 zastával funkci děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity1998—2004 byl po dvě funkční období rektorem Jihočeské univerzity. Od roku 2004 působí ve funkci prorektora pro rozvoj univerzity.

Ve vědecké práci se zabýval zejm. cenovými modely zemědělských výrobků, účinností dotačních titulů a přímých plateb Evropské unie a metodologií finanční analýzy. Je autorem několika samostatných vědeckých monografií, publikoval přibližně 150 vědeckých a odborných statí a přednášel na univerzitách v USA, Rakousku a Portugalsku. Byl členem řady vědeckých grémií a redakčních rad odborných periodik.