ZAVŘÍT MENU

Petřík z Benešova Jan

* asi 1499, Benešov u Prahy
† 1559, České Budějovice

Jako katolík studoval na vídeňské univerzitě a stal se bakalářem. Přechodně byl učitelem na městské škole v Českých Budějovicích, 1530—1536 působil jako vychovatel Jáchyma (1526—1565) a Zachariáše (1527—1589) z Hradce. Díky své učitelské praxi a také na přání členů dvora překládal z latiny a němčiny drobné mravoučné spisy antických autorů i současných spisovatelů, především Erasma Rotterdamského. Rukopisný soubor těchto překladů i vlastních literárních textů se dochoval ve Strahovské knihovně. Přeložil také spis S. Franka z Werdu O ukrutném a hanebném hříchu opilství (Praha 1537).

Roku 1536 se vrátil do Českých Budějovic a přijal funkci městského písaře. Pro své vzdělání byl pověřován zastupováním města na sněmech a při soudních jednáních. V roce 1547 přispěl svým vlivem k tomu, že v odboji českých měst proti Ferdinandovi I. (1503—1564) zůstaly České Budějovice na králově straně. Za to byl 1548 nobilitován s přídomkem z Benešova. Pro právní potřebu města založil dvě úřední knihy mimořádné historické hodnoty, tzv. Knihu červenou Knihu pamětní zvanou Petříkova kronika, do nichž přepisoval městská privilegia, různé soudní písemnosti, smlouvy o koupích vsí a statků, výpisy ze zemských desek a řadu důležitých starších listin a listů. Ve službách města působil přes 20 let. 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Českobudějovický písař Jan Petřík z Benešova (Příspěvek k dějinám České literatury XVI. Století). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1959, roč. 28, s. 17—24, 40—47. ISSN 0323-004X.

    [s. 17—24, 40—47.]