ZAVŘÍT MENU

trámové stropy

Jedny z nejstarších stavebních prvků.

Z počátku prosté hraněné či okosené, od sklonku gotiky profilované oblouny a výžlabky v nekonečném množství variant. Mezi trámy byl vložen plošně profilovaný záklop. V renesanci se objevuje další prvek – řezaný provazec. Koncem renesance byly trámové stropy nahrazeny stropy kazetovými, ale na prostších a venkovských stavbách se uplatňovaly až do 18. století. Tyto stropy patří k městské kultuře konce středověku a nalézáme je zvláště v bohatých městech jako České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava aj. Zachovaly se díky tereziánskému požárnímu řádu z 1755, podle kterého byly podbity a omítnuty. V Českých Budějovicích se nacházejí téměř v každém nepřestavěném měšťanském domě historického jádra.