ZAVŘÍT MENU

městský bubeník

Ohlašovatel úředních sdělení veřejnosti.

Publikace sdělení a nařízení městského úřadu veřejnosti byla původně zajišťována ústně, aby s nimi byli seznámeni také obyvatelé neumějící číst. Tlumočníkem úředních zpráv byl zvláštní zřízenec. Stával uprostřed náměstí a svolával bubnováním posluchače. Když se shromáždili, přečetl německy a česky text vyhlášky nebo úředního nařízení. Posluchači pak šířili sdělené informace dále ve svém okolí. Vžitá praxe se udržela až do začátku 20. století. Posledním městským bubeníkem byl Josef Schmidtmayer († 1903). Později bylo ústní vyhlašování nahrazeno vylepováním tištěných vyhlášek na informačních tabulích a veřejným rozhlasem. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

městská správa