ZAVŘÍT MENU

Beseda řemeslnicko-živnostenská

Český hospodářský spolek, zabývající se osvětově propagační činností v oblasti řemeslnického podnikání a vlastní organizací místního živnostnictva.

Ustavila se 2. 7. 1882 z iniciativy A. Zátky, který se stal zároveň jejím prvním předsedou. Roku 1884 měla 84 členů, jejich počet se do 1926 zvýšil na 433. Byli to převážně střední a drobní řemeslníci a živnostníci.

Beseda řemeslnicko-živnostenská se zasloužila o zřízení české průmyslové pokračovací školy, otevřené 12. 10. 1884, a české řemeslnické školy. Podporovala utváření učňovských besídek, podílela se na vzniku novin hájících zájmy českých řemeslníků a živnostníků na okrese a poskytovala morální i materiální podporu nově založeným živnostem v Českých Budějovicích. Pořádala ve městě vyhlášené plesy, zřídila i vlastní pěvecký sbor a divadelní odbor. Členové měli k dispozici knihovnu s několika sty svazky odborné i krásné literatury. Prapor Besedy řemeslnicko-živnostenské slavnostně vysvětil 11. 7. 1886 českobudějovický biskup M. J. Říha. Schůze se konaly ve spolkových místnostech Besedy českobudějovické.

O likvidaci Besedy řemeslnicko-živnostenské není zachována žádná zpráva, pravděpodobně k ní došlo administrativním způsobem kolem roku 1950.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

odborné školy    |   spolky a sdružení    |   školství 

AUTOR:
Mgr. Leoš Nikrmajer

LITERATURA:
  •      Pamětní spis na oslavu 50. výročí založení Řemeslnicko-živnostenské besedy v Českých Budějovicích: [50 let Řemeslnicko-živnostenské besedy v Českých Budějovicích] : 1882-1932. V Č. Budějovicích: nákladem vlastním, 1932. 80 s.

  •      Slavnostní list vydaný u příležitosti svěcení praporu Besedy řemeslnicko-živnostenské v Českých Budějovicích. ČB 1886.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Beseda řemeslnicko-živnostenská.