ZAVŘÍT MENU

Hůlka Josef Antonín

sedmý českobudějovický biskup (1907—1920)

* 10. 2. 1851, Velenovy u Klatov
† 10. 2. 1920, České Budějovice

Po absolvování gymnázia v Klatovech studoval v biskupském semináři v Českých Budějovicích, kde byl 18. 7. 1875 vysvěcen na kněze. Poté působil jako kaplan na několika místech českobudějovické diecéze a 1889 byl povolán jako spirituál do biskupského semináře. V roce 1893 byl jmenován konzistorním kancléřem, 1900 se stal sídelním kanovníkem katedrální kapituly.

Biskupem v Českých Budějovicích byl jmenován 4. 12. 1907, 6. 1. 1908 konsekrován a slavnostně uveden do úřadu. I při správě diecéze věnoval velkou péči opuštěné a zanedbané mládeži, v budějovickém sirotčinci působil jako katecheta až do své smrti. Na Lineckém předměstí nechal vybudovat kostel svatého Jana Nepomuckého. Pochován byl na hřbitověsvaté Otýlie

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství 

AUTOR:
prof. ThDr. Jaroslav Kadlec

LITERATURA:
  •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

    [s. 37—38.]
  •      BUBEN, Milan. Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Vyd. 1. Praha: Logik, 2000. 411 s. ISBN 80-902811-0-9.

    [s. 290—291.]