ZAVŘÍT MENU

mrazírny

Průmyslové podniky a zařízení na skladování, zpracování, zamrazování a distribuci potravin.

První mrazírny byly vystavěny 1953—1954ulici F. A. Gerstnera č. 6, chladicí zařízení měly společné se zimním stadionem. V roce 1985 proběhla rekonstrukce, kromě uskladňování potravin se zde balila zelenina a vyráběla zmrazená ovocná dřeň. V českobudějovickém podniku pracovalo více než 100 zaměstnanců, organizačně byl řízený pražským ústředím. V roce 1994 byl ministerstvem zemědělství podnik privatizován, v soutěži jej získala brněnská společnost Inter Trading. K roku 1997 výroba zcela zanikla, firma měla 45 zaměstnanců a zabývala se pouze distribucí a obchodem. Společnost Eurofrost CB s. r. o. koupila mrazírnu 2003 a po opravách uvedla 1. 5. 2004 do provozu. Celková skladovací kapacita dosáhla přes 10 000 m3, byly vybudovány 3 zmrazovací tunely s mražením na –19°C. Mrazírna zanikla se zahájením výstavby polyfunkčního objektu City Center CB v roce 2006, zařízení bylo demontováno a odprodáno.

Mrazírny v Hlinsku vystavěla firma Kryos s. r. o. 1995—1996 a zařídila moderním chladírenským zařízením. Zpočátku se na 40 pracovníků zabývalo pouze distribucí. Vystřídalo se zde několik majitelů, roku 2002 je odkoupila firma Eurofrost CB, 2004 transformovaná na akciovou společnost. Skladovací kapacita činila 3 600 m3 a umožňovala mražení na –21°C (případně na –25°C), v roce 2004 zde pracovalo 20 zaměstnanců a obrat společnosti Eurofrost činil 20 milionů Kč. Po přístavbě 2006 se skladové kapacita zvýšila na 9 100 m3, část byla určena pro import a export do třetích zemí jako celní sklad.
Společnost v letech 2004—2007 vybudovala nový logistický areál Mrazíren Eurofrost v Úžicích u Prahy, dále rozšířený a automatizovaný v roce 2019, k zajištění vlastní spedice a autodopravy 2013 založila podnik FROSTTRANS s. r. o. se sídlem v Hlinsku u Českých Budějovic. V roce 2018 byly dceřiné společnosti původní rodinné firmy uspořádány do skupiny pod EF Holdingová s. r. o. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

tělovýchovná zařízení 

AUTOŘI:
Mgr. Václav Vondra
PhDr. Jiří Kopáček

LITERATURA:
  •      Výroční zpráva společnosti Eurofrost CB a. s. za rok 2006 a 2018.