ZAVŘÍT MENU

Kubák Jaroslav

historik

* 15. 9. 1904, Jindřichův Hradec
† 19. 9. 1991, České Budějovice

Roku 1923 absolvoval gymnázium v rodišti a 1928 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor dějepis a zeměpis. Po přechodných působeních na středních školách v Zábřehu, Mukačevu a Berouně byl 1932 přeložen do Českých Budějovic. Zde působil jako profesor na dívčím reformním reálném gymnáziu, učitelském ústavu a na Jirsíkově gymnáziu. V roce 1952 byl ustanoven odborným asistentem Pedagogické fakulty, jímž zůstal až do 1964. Volný čas věnoval archivnímu bádání, především studiu českobudějovických městských knih, jež zužitkoval v několika časopiseckých studiích a zvláště v cenné Topografii města Českých Budějovic 1540—1800 (1973). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      MUK, Jan. Sedmdesát let profesora Jaroslava Kubáka. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1974, roč. 11, č. 3., s. 145—146. ISSN 0862-5417.

    [s. 145—146.]