ZAVŘÍT MENU

hvězdárna a planetárium

Instituce, zabývající se astronomickým výzkumem a seznamováním široké veřejnosti s astronomií a jí příbuznými vědami.

Je umístěna v Krumlovských alejích na soutoku Vltavy Malše. Hvězdárnu začala budovat Jihočeská astronomická společnost, založená v Českých Budějovicích 1928. Pro veřejnost byla otevřena 14. 11. 1937. Na dvoupatrové budově se střešní terasou je nástavba kopule o průměru 5 m. Hlavní přístroj hvězdárny, zrcadlový dalekohled systému Cassegrain o průměru hlavního zrcadla 31 cm na paralaktické montáži (výrobce V. Rolčík z Prahy), byl v 50. letech 20. století doplněn dvěma čočkovými dalekohledy o průměrech 15 a 10 cm (výrobce Merz, Mnichov). Hvězdárna sloužila popularizaci astronomie i pro práci členů společnosti, hlavně zakreslování povrchu planet a astronomické fotografii. V období druhé světové války byla obsazena německou armádou. Po osvobození obnovila Jihočeská astronomická společnost svou činnost. V 50. letech byla sloučena s Českou astronomickou společností a hvězdárna převedena do správy krajského, 1960 městského a 1964 okresního národního výboru. Od 90. let byl zřizovatelem hvězdárny Okresní úřad v Českých Budějovicích, od roku 2003 je to Jihočeský kraj. V roce 1971 byla dokončena rozsáhlá přístavba zahrnující sál planetária, vybavený projekčním přístrojem umělé hvězdné oblohy ZKP 1 Zeiss Jena, kinosál, v němž je od 1993 možná videoprojekce a projekce počítačových dat, výstavní halu a pracovny. V roce 2009 byla provedena velká rekonstrukce kinosálu a výstavní haly. Prostory slouží pro širokou veřejnost i exkurze škol všech stupňů. Vybavení hvězdárny a planetária doplňuje odborná knihovna s více než 7 000 svazky a archiv téměř 10 000 fotografických negativů a 150 000 elektronických snímků pořízených na Kleti. Pobočka českobudějovické hvězdárny se začala budovat 1957 pod vrcholem Kleti v nadmořské výšce 1 070  m jako nejvýše položená hvězdárna v Čechách. Pozorování zde bylo zahájeno 1968, k 1973 byla dokončena druhá, tzv. Koperníkova kopule a 2002 teleskop KLENOT. V roce 2006 proběhla rekonstrukce tzv. staré kopule a 2013 byla dokončena nová moderní paralaktická montáž pro teleskop KLENOT. Hvězdárna Kleť slouží hlavně výzkumu planetek a komet a je mezinárodně známa svými astronomickými objevy. Konají se zde také exkurze pro veřejnost.

Hvězdárna a planetárium je jediným zařízením tohoto typu v jihočeském regionu. Za období 1937—2005 ji navštívily více než 2 miliony návštěvníků. Prvním ředitelem hvězdárny byl Karel Vodička, předseda Jihočeské astronomické společnosti 1928—1942. Bohumil Polesný (1905—1976), zastávající 1942—1955 také funkci předsedy astronomické společnosti, řídil hvězdárnu 1955—1966; po něm byl 1966—1991 ředitelem A. Mrkos a od 1992 Jana Tichá (* 1965).

AUTOR:
Ing. Jana Tichá

LITERATURA:
  •      FEJTEK, J. Jihočeská astronomická společnost. Říše hvězd: časopis pro pěstování astronomie a příbuzných věd. V Praze: [s.n.], 1920-1999.ISSN 0035-5550. [1939, roč. 20, č. 8 - 10.]

  •      Polesný B., 1957: Z činnosti Oblastní lidové hvězdárny v Českých Budějovicích. Říše hvězd 5.

  •      Tichá J., 1992: Astronomie mezi Vltavou a Malší aneb 55 let českobudějovické hvězdárny. Říše hvězd 1992/12.