ZAVŘÍT MENU

autoopravárenství

Údržba a opravy motorových vozidel ve specializovaných servisech.

První opravny v Českých Budějovicích vznikly ve 20. letech u prodejců automobilů, např. firma Rudolf Čížek Julius ŠkrlandtRudolfovské třídě, autolakovna v Jeremiášově ulici a první karosárna Jana ChroméhoRiegrově ulici. S rozvojem automobilismu bylo 1933 ve městě registrováno 30 autoopraven a 27 benzinových čerpadel. Po 1945 klesl počet opraven na 10 a 1949 vznikly ze soukromých živnostenských provozoven opravny komunálních služeb, družstevní opravny, např. Jihokov, a autoservisy Mototechny. Českobudějovická provozovna Kožedělného a gumárenského podniku Tábor se zabývala protektorováním a opravami plášťů a duší. Pro opravy nákladních a užitkových automobilů vznikl původně podnik Autorenova. V roce 1953 byly v celostátním měřítku založeny Československé automobilové opravny, národní podnik. Krajský podnik Československé automobilové opravny (ČSAO) v Pekárenské ulici vznikl 1959 osamostatněním provozu a přičleněním opravny Československé automobilové dopravy v Českých Budějovicích i v dalších obcích. Českobudějovický provoz se specializoval na generální opravy nákladních automobilů, na běžné opravy osobních automobilů, na karosářské a klempířské práce. Roku 1966 vznikla provozovna Nové Vráto, Hlinská č. 2; 1977 měl podnik v obou místech celkem 528 zaměstnanců a obrat 62 milionů korun, roku 1984 490 pracovníků a obrat již 141 milionů korun. Po 1990 vznikla ve městě celá řada privátních autoservisů, specializovaných na konkrétní značky automobilů a na určitý typ oprav. Prostory Československé automobilové opravny v Novém Vrátě převzala zasilatelství a jiné firmy. Opravy a údržbu užitkových vozidel a autobusů v Pekárenské ulici č. 77 provádí ČSAD JIHOTRANS, a. s. V Českých Budějovicích působilo k 2005 více než 40 autoservisů a specializovaných opraven, 9 autolakoven, 5 karosáren.