ZAVŘÍT MENU

Jihočeský přehled

Měsíčník vycházející v Českých Budějovicích 1926—1932.

Vydával jej knihkupec a nakladatel Karel Ausobský (1881—1938) za redakce J. Lomského. V redakční radě byli Bohumír Borkovec (1889—1949), František Husák (1878—1967), O. Jeremiáš, Adolf Krb (* 1883), A. Kříž, F. Matouš J. K. Němec. Už v prvních dvou číslech se objevil programový článek Jaký regionalismus, ve 3. ročníku byla významná Anketa o regionalismu, do níž přispěli i Innocenc Arnošt Bláha (1879—1960), Jan Herben (1857—1936), Emanuel Chalupný (1879—1958), Jindřich Kohn (1874—1935), Vilém Mathesius (1882—1945), Arne Novák (1880—1939), Albert Pražák (1880—1956), Emanuel Rádl (1873—1942) a Bohumil Zahradník Brodský (1862—1939) a jejíž výsledky shrnul Josef Ludvík Fischer (1894—1973). J. Lomský k anketě přispěl úvodním pojednáním i delší studií Přehled odborných knihoven v Českých Budějovicích, která vyšla také samostatně. Časopis soustavně sledoval jihočeskou kulturní práci i díla jihočeských rodáků českého i německého jazyka. Věnoval se otázkám školství, vědy i ekonomiky, problémům urbanismu i s ohledem na České Budějovice, místo v něm našla i poezie Jana Čarka (1898—1966), Miroslava Hallera (1901—1968), Antonína Matěje Píši (1902—1966), Antonína Sovy (1864—1928) a Růženy Schwarzové (1893—1973). 

AUTOR:
Mgr. Jan Mareš

LITERATURA:
  •      CÍFKA, Stanislav. České Budějovice v literatuře. Díl 2, Od první světové války po současnost. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1979. 58 s. Rozpravy pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Řada společenských věd.

  •      VANČATA, Oldřich. Josef Lomský – průkopník jihočeského regionalismu (K nedožitým 90. narozeninám). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1984, roč. 53, č. 4, s. 210—214. ISSN 0323-004X.

    [s. 210—214.]