ZAVŘÍT MENU

Klub přátel Českých Budějovic

Pokračovatel Klubu Za staré Budějovice, odboru Klubu Za starou Prahu.

Původní klub se ustavil 1912 na popud akademického malíře A. Trägera z potřeby odborně reagovat na nový návrh regulačního plánu města, necitlivě poškozující jeho stavební památky. Za předsednictví Františka Latzla a Trägerova jednatelství sdružoval v technické a dokumentační komisi odborníky z řad architektů a ochránců památek a rozvíjel úspěšnou činnost pro zachování starobylého vzhledu města. Po roce 1918 se A. Träger stal předsedou. V tomto období klub rozhodujícím způsobem ovlivnil další rozvoj kulturních zařízení, především muzea archivu, jejichž noví odborní pracovníci se stali platnými klubovými členy. S jejich pomocí dosáhl klub při ochraně památek četných úspěchů, ale utrpěl i nezdary. Za druhé světové války byla jeho činnost přerušena. A. Träger se ji po 1945 pokoušel oživit, ale změna poměrů po roce 1948 jeho úsilí znemožnila.

Až 1991 zásluhou konzervátora K. Kakušky Aleny Trägerové (* 1925), dcery dřívějšího předsedy, byla činnost klubu obnovena. K členství se přihlásili nejen ochránci památek, ale i zájemci o historii města a problémy životního prostředí. Širší orientaci klubu vyjadřuje jeho upravený název. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jihočeské muzeum 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      TRÄGER, Adolf. 25 let Klubu za Staré Budějovice, 1912—1937. [České Budějovice: Nákladem Klubu za Staré Budějovice, 19--]. 16 s.