ZAVŘÍT MENU

čestné občanství

Nejvyšší forma ocenění pro zasloužilé osobnosti, kterou uděluje městské zastupitelstvo.

Institut čestného občanství byl v Čechách právně zakotven novým obecním zřízením z 1864, i když k jeho udělování někde docházelo již předtím. Prvním doloženým nositelem čestného občanství města Českých Budějovic byl V. Jírovec, jemuž bylo uděleno asi 1807. Za Rakousko-Uherska bylo udělováno především osobnostem německé národnosti, např. továrníkovi Carlu von Hardtmuth (1804—1881), okresnímu starostovi Wilhelmu Mieglovi (1851—1933), městskému děkanovi Matthiasi Woneschovi (1848—1932) nebo archiváři K. Köplovi. Čestným občanstvím byli vyznamenáni i někteří Češi jako např. biskup M. J. Říha. S čestným občanstvím se pojilo právo volit, a proto docházelo v Českých Budějovicích k různým machinacím. V roce 1902 bylo čestné občanství účelově uděleno 26 osobám. Další aféra s udělováním čestného občanství se opakovala před obecními volbami 1906, kdy bylo jmenováno celkem 24 čestných občanů. Po roce 1918 naopak v drtivé většině dostávaly čestné občanství české osobnosti, z místních např. A. Zátka. Během druhé světové války ho byli někteří zbaveni, ale po osvobození 1945 jim bylo většinou navráceno. V tomto období se poprvé vyskytly případy udělení čestného občanství in memoriam, a to A. Křížovi a Jos. Stejskalovi. Po roce 1948 docházelo k udělování čestného občanství jen výjimečně, spíše je nahrazoval čestný odznak města. Od 1979 nebylo čestné občanství uděleno. 

Na návrh rady města proběhlo 15. 5. 2017 hlasování českobudějovického zastupitelstva, které dle usnesení č. 88/2017 zrušilo čestné občanství Josefa Vissarionoviče Stalina a Klementa Gottwalda. O čtyři roky později zastupitelstvo města na základě hlasování 10. 5. 2021 odebralo dle usnesení č. 48/2021 čestné občanství Zdeňkovi Fierlingerovi, Václavu Noskovi, Zdeňkovi NejedlémuAntonínu Zápotockému. Valentině Těreškovové bylo čestné občanství odebráno dle usnesení zastupitelstva č. 61/2022 dne 9. 5. 2022.

1.             Jírovec Vojtěch (1763—1850), hudební skladatel, kapelník dvorního divadla 1807

2.             Schaaffgotsche Johann Prokop, říšský hrabě (1748—1813), biskup 1811

3.             Janko Franz, guberniální rada 1827

4.             Bill Augustin (1775—1831), rektor koleje piaristů 1827

5.             Dichtl Herrman (1802—1877), biskupský notář 1836

6.             Höniger Franz (1785—1854), krajský hejtman 1837

7.             Trinks Rupert (1783—1850), rektor koleje piaristů 1837

8.             Lidmansky Adalbert (1795—1858), kanovník, guberniální rada 1838

9.             Pelzeter Karl (1766—1842), farář v Doudlebech 1840

10.           Geith Johann (1765—1844), kapitulní probošt 1841

11.           Böhm Leo (1790—1858), profesor na filozofickém ústavu 1842

12.           Reyl Josef, krajský hejtman 1845

13.           Gottl Karl (1790—1852), krajský správce tabákové režie 1845

14.           Schefczik Bonaventura (1801—?), kněz řádu piaristů, profesor 1845

15.           Bernert Cajetan (1804—1862), kněz řádu piaristů, profesor teologie 1846

16.           Schrenk Josef von, baron (1798—1873), prezident krajského soudu 1863

17.           Sazyma Franz (1787—1873), krajský fyzikus 1864

18.           Baillou Wilhelm von, baron (1815—1890), plukovník, velitel 35. pěšího pluku 1868

19.           Beust Friedrich Ferdinand, hrabě (1809—1886), rakouský ministerský předseda 1871

20.           Hardtmuth Carl von (1804—1881), majitel továrny 1874

21.           Kail Cajetan (1806—1884), obchodník 1876

22.           Lanna Adalbert ml. von (1836—1909), loďmistr 1879

23.           Claudi Eduard von (1810—1884), starosta Českých Budějovic 1880

24.           Seidl von Rechtenau Franz (1811—1890), prezident krajského soudu 1882

25.           Lampl Johann (1821—1892), městský radní 1889

26.           Stegmann Johann (1823—1905), starosta Českých Budějovic, továrník 1897

27.           Říha Martin Josef (1839—1907), biskup 1899

28.           Kneissl Josef (1830—1910), starosta Českých Budějovic, stavitel 1899

29.           Taschek Anton Franz (1831—1906), obchodník 1899

30.           Nitsche Friedrich (1835—1923), starosta Vyššího Brodu 1899

31.           Funke Alois (1834—1911), advokát v Litoměřicích 1899

32.           Lindner Adolf (1827—1906), ředitel muzea 1899

33.           Bärenreiter Josef Maria (1845—1929), poslanec říšské rady 1902

34.           Eppinger Karl (1853—1911). poslanec zemského sněmu 1902

35.           Grössl Wenzel (1856—1910), poslanec zemského sněmu a říšské rady 1902

36.           Grohmann Virgil (1831—1919), dvorní rada, profesor v Litoměřicích 1902

37.           Haas Josef (1857—1908), městský radní, obchodník 1902

38.           Hansen Ludolf Edmund (1845—1903), městský radní, knihkupec 1902, otec Hansen Ludolf Emil

39.           Hawelka Karl (1831—1914), notář, člen městského výboru 1902

40.           Herbst Eduard (1820—1892), poslanec zemského sněmu a říšské rady 1902

41.           Kauffmann Karl (1828—1904), městský radní 1902

42.           Kiemann Johann (1844—1919), advokát v Praze 1902

43.           Knapp Josef (1831—1909), městský radní, obchodník 1902

44.           Koch Mathias (1839—1926), ředitel německého gymnázia 1902

45.           Miegl Wilhelm (1851—1933), okresní starosta, advokát 1902

46.           Morgner August (1849—1904), městský radní, obchodník 1902

47.           Pergelt Anton (1853—1910), poslanec říšské rady 1902

48.           Rosenauer Josef (1835—1910), městský radní, poslanec zemského sněmu 1902

49.           Schier Josef (1822—1906), městský radní, poslanec zemského sněmu a říšské rady 1902

50.           Siegmund Adolf (1831—1916), starosta Teplic 1902

51.           Schreiner Gustav (1847—1922), poslanec zemského sněmu a říšské rady 1902

52.           Taschek Josef (1857—1939), zástupce starosty, poslanec zemského sněmu 1902

53.           Urban Karl (1855—1925), poslanec zemského sněmu 1902

54.           Vollgruber Franz Engelbert (1847—1917), poslanec zemského sněmu 1902

55.           Werunsky Albert, JUDr. (*1844), poslanec zemského sněmu 1902

56.           Zabusch Franz (*1846), dvorní rada 1902

57.           Zink Franz Josef (1844—1924), městský radní, hodinář 1902

58.           Zuleger Julius (1839—1919), ředitel reálky, člen městského výboru 1902

59.           Wunder Adam (1817—1905), krajský rabín 1902

60.           Roesch Albert, ministerský rada na ministerstvu spravedlnosti 1905

61.           Foerster Emil von (1838—1909), úředník na ministerstvu vnitra 1905

62.           Perko Franz, předseda západočeské župy školního spolku v Nýřanech 1906

63.           Herold Josef (1861—1932), advokát v Mostu 1906

64.           Zuleger Theodor (1858—1929), poslanec říšské rady, statkář v Libočanech 1906

65.           Maly Josef (1857—1912), poslanec zemského sněmu 1906

66.           Schreiter Franz (*1861), poslanec říšské rady, učitel v Litoměřicích 1906

67.           Marchet Gustav (1846—1916), ministr kultu a vyučování 1906

68.           Prade Heinrich (1853—1927), ministr 1906

69.           Derschatta von Standhalt, Julius (1852—1924), ministr železnic 1906

70.           Chlumetzky Johann von (1834—1924), ministr, člen panské sněmovny 1906

71.           Gross Gustav (1856—1935), poslanec říšské rady 1906

72.           Stepan Eduard, finanční koncipista, člen výboru německého školského spolku ve Vídni 1906

73.           Bendel Josef (1848—1915), poslanec říšské rady, profesor 1906

74.           Khemeter Franz, starosta Českého Krumlova 1906

75.           Pabsch Heinrich, starosta Kaplice 1906

76.           Schrammel Johann, starosta Volar 1906

77.           Zdiarsky Johann (1849—1907), starosta Prachatic 1906

78.           Jaksch von Wartenhorst, Rudolf (1855—1947), univerzitní profesor v Praze 1906

79.           Titta J.W., předseda německé lidové rady v Třebenicích 1906

80.           Pammer Bruno (1866—1924), opat kláštera ve Vyšším Brodě 1906

81.           Wonesch Mathias (1848—1932), českobudějovický děkan 1906

82.           Zach Stefan (1842—1925), ředitel německého gymnázia 1906

83.           Knothe Franz (1847—1909), ředitel německého učitelského ústavu 1906

84.           Bardachzi Franz (1849—1911), ředitel německého dívčího lycea v Praze 1906

85.           Köpl Karl (1851—1932), ředitel místodržitelského archivu v Praze 1906

86.           Weiss Hugo (1845—1919), prezident krajského soudu 1909

87.           Hůlka Josef Antonín (1851—1920), českobudějovický biskup 1917

88.           Weyde Franz (1839—1924), profesor německého učitelského ústavu 1917

89.           Zátka August (1847—1935), advokát 1922

90.           Beneš Edvard (1884—1948), československý prezident 1937

91.           Masaryk Tomáš Garrigue (1850—1937), československý prezident 1937

92.           Hodža Milan (1878—1944), československý ministerský předseda 1938

93.           Stalin Josef Vissarionovič (1879—1953), generální tajemník ÚV KSSS 1945, čestné občanství bylo odebráno 2017

94.           Fierlinger Zdeněk (1891—1976), předseda československé vlády 1946, čestné občanství bylo odebráno 2021

95.           Gottwald Klement (1896—1953), předseda československé vlády 1946, čestné občanství bylo odebráno 2017

96.           Stránský Jaroslav (1884—1973), ministr školství 1946

97.           Svoboda Ludvík (1895—1979), ministr obrany 1946

98.           Šrámek Jan (1870—1956), náměstek předsedy vlády 1946

99.           Hála František (1893—1952), ministr pošt 1946

100.         Laušman Bohumil (1903—1963), ministr průmyslu 1946

101.         Nosek Václav (1892—1955), ministr vnitra 1946, čestné občanství bylo odebráno 2021

102.         Zenkl Petr (1884—1975), náměstek předsedy vlády 1946

103.         Kříž Alois (1881—1945), senátor 1946

104.         Macek Jaroslav (1889—1947), kněz 1946

105.         Ponec Josef (1874—1946), redaktor Jihočeského dělníka 1946

106.         Stejskal Josef (1897—1942), režisér Jihočeského divadla 1946

107.         Trčka Otakar (1883—1955), intendant Jihočeského divadla 1946

108.         Vydrová Marie (1851—1946), senátorka 1946

109.         Benešová Hana (1885—1974), manželka československého prezidenta 1947

110.         Foerster Josef Bohuslav (1859—1951), hudební skladatel 1948

111.         Novák Vítězslav (1870—1949), hudební skladatel 1948

112.         Nejedlý Zdeněk (1878—1962), ministr školství 1948, čestné občanství bylo odebráno 2021

113.         Zápotocký Antonín (1884—1957), předseda československé vlády 1949, čestné občanství bylo odebráno 2021

114.         Gubarev Alexej Alexandrovič (1931—2015), sovětský kosmonaut 1978

115.         Šatalov Vladimír Alexandrovič (*1927), sovětský kosmonaut 1978

116.         Romaněnko Jurij Viktorovič (*1944), sovětský kosmonaut 1978

117.         Grečko Georgij Michajlovič (1931—2017), sovětský kosmonaut 1978

118.         Těreškovová Valentina (*1937), sovětská kosmonautka 1979, čestné občanství bylo odebráno 2022

AUTOR:
Mgr. Pavel Koblasa

LITERATURA:
  •      CHVOJKA, Jiří. Čestní občané města Českých Budějovic. České Budějovice: Město České Budějovice prostřednictvím společnosti A Tempo, 1998. 62 s. ISBN 80-238-2765-0.