ZAVŘÍT MENU

Beran Josef

houslový pedagog, violista, skladatel

* 18. 8. 1896, Týnec nad Labem
† 8. 3. 1978, České Budějovice

Od 1912 navštěvoval varhanní oddělení konzervatoře v Praze, dále studoval soukromě hru na housle u B. VoldánaJ. Felda, violu u J. Herolda, skladbu u J. Křičky. Byl ředitelem kůru a varhaníkem ve svém rodišti (1913—1915), vyučoval houslím na hudebních školách a zpěvu na středních školách a učitelském ústavu v Chrudimi a Pardubicích (1915—1929). Od 1929 se stal po O. Jeremiášovi ředitelem hudební školy v Českých Budějovicích, kde byl činný jako houslový pedagog, skladatel, dirigent, sbormistr a violista; 1929 založil Sukovo kvarteto.

Z jeho tvorby jsou nejhranější instruktivní houslové skladby, např. Melodické etudy, Houslová škola (1929), Národní písně pro nejmenší houslisty (1935), a publikace z oboru houslové metodiky: Metodika elementární hry na housle (1958). 

AUTOR:
doc. PhDr. Milan Křížek CSc.

LITERATURA:
  •      ŠTĚDROŇ, Bohumír, ed., NOVÁČEK, Zdenko, ed. a ČERNUŠÁK, Gracian, ed.. Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek prvý, A-L. 1. vyd. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963. 853 s.