ZAVŘÍT MENU

Lauseck

Hranolová hradební věž v severozápadní části opevnění města.

Postavena mohla být už kolem poloviny 14. století, stála v zadním traktu Panské ulice. K jejímu zvýšení a celkové přestavbě došlo v roce 1639, v době výrazného posilování obranného charakteru městského opevnění v důsledků třicetileté války. Věž i s přilehlým domem byly zbořeny v 70. letech 19. století kvůli budování nové kanalizace v této části města.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

zaniklé názvy 

AUTOR:
PhDr. Vlastimil Kolda

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Královská pevnost na jihu Čech: z minulosti českobudějovických hradeb. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2006. 102 s. ISBN 80-254-6913-1.