ZAVŘÍT MENU

U Volbrechtů

Bývalá restaurace a kavárna se zahradou na rohu Kněžské ulice č. 35 a ulice Na Mlýnské stoce.

Na severním konci Kněžské ulice v někdejším parkánu bývala do 1889 restaurace s lázněmi (Restauration Bad), středisko buršáckého spolku Teutonia. Když zanikla, postavil 1904—1905 Jaroslav Teslík (1872—1915) podle návrhu J. Pfeffermanna jednopatrovou budovu v secesním slohu s figurální freskovou výzdobou průčelí a boční fasády. Její restaurační zahrada z větší části překrývala židovský hřbitov ze 14. a 15. století. Restauraci od otevření navštěvovali převážně čeští hosté. Dne 25. 10. 1918 se v loveckém salonku ustavil komitet zástupců 6 českých politických stran, jehož členové se 28. 10. 1918 prohlásili za Národní výbor. Tuto událost připomíná pamětní deska, odhalená 20. 5. 1929 a po odstranění znovu 28. 10. 1995. Mezi oběma válkami využívaly restaurační místnosti některé místní spolky a sdružení. Po roce 1948 byla restaurace přeměněna na Poradnu a studovnu marxismu leninismu. V letech 1970—1975 byla budova podle návrhů Ludvíka Sýkory (1921—1997) a Bohdana Sovy (* 1942) přestavěna na Dům politické výchovy. V letech 1989—1990 zde mělo sídlo Občanské fórum. Po 1991 budova sloužila Jihočeské univerzitě

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

rok 1918    |   rok 1989    |   společnosti, kluby a řády 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      ČAPEK, František Miroslav. Státní převrat v Č. Budějovicích. V Č. Budějovicích : František Miroslav Čapek, 1928-1929. 182 s

  •      ZDRÁHAL, František V. V záři svobody: vzpomínky na revoluční českobudějovický převrat dne 28. října 1918. I. díl, Státní převrat. V Čes. Budějovicích: Nákladem Fr. Zdráhala, 1928. 83 s.