ZAVŘÍT MENU

jatky

Zprvu cechovní, pak městské zařízení k porážce dobytka.

K nejbohatším řemeslníkům v Českých Budějovicích patřili vždy řezníci; jejich cech byl ve městě nejváženější. Jateční dobytek nakupovali buď na pravidelných trzích ve městě (Hroznová ulice Plachého ulice), nebo na venkově a poráželi jej ve svých domech. Především hovězí a telecí maso pak prodávali ve společných masných krámech, zprvu na náměstí Přemysla Otakara II., po 1364 ve vlastním cechovním stavení na rohu Krajinské třídy a Hroznové ulice. K porážce dobytka byly zřízeny společné jatky, přistavěné zvenčí k městské hradbě po pravé straně Rybářské brány. Bylo to malé stavení určené pro porážku krav a býků, telata byla porážena na dvoře masných krámů. Umístění na břehu Vltavy bylo zvoleno pro snazší úklid odpadků a nečistot. Všichni členové cechu si mohli dát porazit stejný počet skotu, aby žádný z nich nebyl zvýhodněn před ostatními. Po přestavbě 1554 bylo v masných krámech 28 prodejních boxů, o některé se dělilo více řezníků, zámožní měli naopak i 2. Až na pultech byla pověřenými kontrolory zjišťována nezávadnost masa a povolován jeho prodej. Cena byla stanovena úředně. Zprvu se prodávalo jen podle oka, na váhu až později.

Primitivní vybavení cechovních jatek nedovolovalo udržovat ani základní hygienické podmínky a zvláště v letních měsících byly blízké ulice zamořovány pachem. Přesto se jatky udržely na svém místě i po zániku řeznického cechu a byly v provozu téměř do konce 19. století.

Teprve 1893—1895 dal městský úřad nákladem 200 tisíc zlatých postavit při Pražské třídě ve větší vzdálenosti od města nové jatky. Ty byly využívány 120 řezníky z města i jeho blízkého okolí. V letech 1922—1923 byla nákladem 3 milionů korun postavena chladírna, 1924—1926 pak nákladem 1 milionu korun nové porážkové místnosti, tržnice masa, rampy, stáje a kafilérie. Vyvlastnění se zpočátku městských jatek netýkalo. V roce 1950 vznikl družstevní podnik Drujat, který v říjnu 1951 přešel do národního podniku Jihočeská Masna. Ve více jak třicetiletém období 1958—1989 nesly jatky název Jihočeský průmysl masný koncernový podnik České Budějovice. Po likvidaci státního podniku byly jatky 1990 navráceny městu a pronajímány výrobním podnikům. Od 1997 v objektu na Pražské třídě působí Jihočeská masna, s. r. o., zabývající se porážkou jatečních býků a prasat, zpracováním zvěřiny a masných výrobků.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

masný průmysl