ZAVŘÍT MENU

Mondl Václav

katolický kněz, univerzitní profesor a rektor

* kolem 1440, České Budějovice
† 1520, České Budějovice

Syn konšela Jana Mondla 1457 vstoupil na univerzitu ve Vídni, ale studium nedokončil. Asi 1460 byl vysvěcen na kněze a působil jako kazatel ve svém rodišti. Roku 1467 stál na straně odpůrců purkmistra O. Puklice ze Vztuh a přispěl k politickému zvratu ve městě. Přes pokročilejší věk se vrátil do Vídně k univerzitnímu studiu, 1477 získal titul mistra, 1478 byl promován na doktora kanonického práva. Přechodně byl farářem v rakouské obci Chub. Dalším Mondlovým působištěm se stala Praha, kde byl kanovníkem svatovítské kapituly a zastával úřad kapitulního syndika a pražského arcijáhna. Pro neshody se 1491 vrátil do Vídně, kde působil jako profesor teologické fakulty a 1498 byl zvolen univerzitním rektorem. Od 1510 žil opět v Českých Budějovicích. 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Dr. Václav Mondl z Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1991—1992, roč. 60—61, s. 85—87. ISSN 0323-004X.