ZAVŘÍT MENU

Hromada František

národohospodář a veřejný pracovník

* 20. 11. 1857, Kojetín
† 12. 1. 1934, České Budějovice

Po absolvování právnické fakulty pražské univerzity přišel 1884 do Českých Budějovic na místo tajemníka Obchodní a živnostenské komory. Zařadil se po boku A. Zátky do čela českobudějovických Čechů a podporoval růst českého průmyslového potenciálu. Roku 1894 stál u vzniku Českého akciového pivovaru (Budějovický Budvar), 1908 šroubárny, 1911 továrny na cukrovinky Merkur, 1910 přispěl k založení české průmyslové školy. Od 1899 zasedal v Národní radě Čechů českobudějovických, od 1906 v městském zastupitelstvu a 28. 10. 1918 se stal členem Národního výboru. Působil v několika českobudějovických spolcích a sdruženích, byl starostou Sokola. Na celostátní úrovni spolupracoval při uzavírání zahraničních smluv, novelizaci obchodního práva a úpravě daňových záležitostí. 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      MAYSL, Albert. Obchodní a průmyslová komora v Čes. Budějovicích 1850-1905. V Č. Budějovicích: Nákladem Obchodní a průmyslové komory, 1906. 194 s.

  •      Památce dr. Františka Hromady. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, roč. 1, 16. 1. 1939, č. 2. ISSN 1210-5023.

  •      TRNKA, G. Hrst vzpomínek na Dr. Františka Hromadu. Jihočeské listy 1934, roč. 40, 24.1., č. 7.