ZAVŘÍT MENU

družstva

Sdružení osob s neuzavřeným počtem členů, založená jako právnické osoby k zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.

V Českých Budějovicích družstva začala vznikat ve 2. pol. 19. století, např. 1865 Družstvo Budivoje. K rozvoji družstev došlo během 20. století (1921 bylo v českých zemích 1 326 spotřebních a 165 bytových družstev).

Podle aktivit existovala družstva hlídací: např. Hlídací družstvo československých válečných poškozenců Hroznové ulici; družstva peněžní: 1910 Lidová záložna, kampeličky; družstva pro obchodní úvěr: např. družstvo Náš úvěr; družstva nákupní: např. Nákupní družstvo truhlářů a nejpočetnější družstva spotřební: např. Hospodářské družstvo skladištní a výrobní Tovární ulici (vznik 1899, 1922 mělo obrat 48 milionů korun a ve městě 288 členů). Roku 1908 vzniklo dělnické konzumní a výrobní družstvo Rovnost, 30. 10. 1908 byla otevřena první prodejna v Dělnickém domě na Pražské třídě, ve stejném roce prodejna v Suchém Vrbném; 1920 zakoupila Rovnost dům na Lannově třídě, čímž získala prodejnu, sklady i kanceláře. Tehdy měla již 11 prodejen a ve městě asi 1 400 členů. Později k Rovnosti integrovala menší družstva, mezi jinými i německé družstvo Sparverein. Roku 1935 měla Rovnost 33 prodejen (ve městě 3), 56 pracovníků a celkovou tržbu 11,8 milionů korun; 1946 počet stoupl na 64 prodejen s tržbou 35 milionů korun.

Po roce 1948 se vlivem zestátnění obchodů prodejní síť Rovnosti rozrostla, ve městě a v okolí měla  70 prodejen smíšeného zboží, 36 prodejen masa, 20 pekařských prodejen, 11 prodejen s ovocem, 3 řeznické a 12 pekařských výroben. Roku 1952 bylo nařízeno rozdělení sféry mezi státním a družstevním obchodem. Rovnost musela odevzdat všechny své prodejny v Českých Budějovicích a přebrat od státního sektoru prodejny na venkově, od 1. 1. 1954 byl zaveden název vesnická družstva Jednota a k 1. 2. 1957 založeno lidové spotřební družstvo Jednota České Budějovice.

Výrobní družstva se v 80. letech orientovala na opravy a servis. Např. družstvo Typ se zabývalo výrobou pracovního oblečení (2005 se družstvo přestěhovalo do Trhových Svinů), družstvo Fotografia poskytovalo fotoslužby (2004 měla jen několik provozoven, z nichž 2 v Českých Budějovicích a ústředí na Lidické třídě č. 41, zaměstnávalo 28 pracovníků s obratem asi 18 milionů Kč), Služba, výrobní družstvo s ústředím v ulici Fráni Šrámka č. 2, zajišťovalo montáž a opravy drobných výrobků, rehabilitace, čištění peří, šití dek, hlídací služby, instalace bezpečnostních fólií a těsnění (2004 družstvo mělo na 500 pracovníků a obrat činil 100,5 milionů Kč). Výrobní družstvo Stavopodnik ve Školní ulici č. 4 bylo založeno 1955 a zabývalo se menšími pracemi pro soukromníky, 1992 se transformovalo a podnikalo dále pod původním názvem do objemu prací 10 milionů Kč, 2005 zde pracovalo asi 50 zaměstnanců.

Významná byla družstva stavební a bytová: 1909 bylo založeno družstvo Havlíček, stavební družstvo dělnických a rodinných domků pro České Budějovice a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílející se na výstavbě Havlíčkovy kolonie. Roku 1919 vzniklo Obecně prospěšné stavební družstvo bytové v Pětidomí, které mělo 196 členů hlavně z řad železničářů. Během 10 let postavilo byty pro 103 rodin v Dělnické ulici a v Družstevní ulici Pětidomí. Ve 20. letech 20. století zahájila činnost další stavební a bytová družstva, Družstevní dům na Lannově třídě, České bytové družstvo a další družstva.

Změna politických poměrů po roce 1948 měla svůj odraz v poměrech družstva, docházelo k jejich slučování a rušení, domovní majetek bytových družstev byl převeden na stát. První bytové družstvo po 1948 bylo založeno 24. 3. 1959 s názvem Stavební bytové družstvo zaměstnanců MIS (Motor, Igla, Sfinx) se 168 členy. V následující době zahájila svou činnost další bytová družstva: 1969 Stavební družstvo JEZ; mládežnické družstvo Monolit; Svépomocné bytové družstvo Jana Žižky České Budějovice; družstvo Havlíček II. aj. Roku 1973 vzniklo Stavební bytové družstvo České Budějovice s okresní působností. V dubnu 1984 mělo 100 pracovníků, spravovalo v okrese 9 265 bytů a 1 970 garáží, celkově majetek v hodnotě přes 1 miliardu korun.

Od 90. let 20. století existuje řada forem vlastnictví staveb určených k bydlení: státní, komunální, podnikové, soukromé, družstevní. Členové družstva se musí majetkově podílet základním vkladem, např. Stavební bytové družstvo České Budějovice; Stavební bytové družstvo České Budějovice – venkov; Stavební bytové družstvo Máj 12; Stavební bytové družstvo Šrámkova ulice. Rovněž vznikla bytová družstva nájemců (vlastníků). Celkem družstevní forma vlastnictví představovala k 2001 na 42 % bytů ve městě. Každé družstvo má vlastní stanovy, které upravují strukturu, práva a povinnosti člena družstva.