ZAVŘÍT MENU

Orel

Katolická tělovýchovná organizace, vzniklá 1909—1910 z původních orelských jednot.

V Českých Budějovicích tato tělocvičná jednota působila od 1909 jako jedna z prvních v Čechách. Spolková činnost včetně cvičebních hodin, sestávajících převážně z prostných, pořadových a nářaďového tělocviku, probíhala v hostinci U Hromádků. Roku 1919 měla orelská jednota 700 členů a patřila k největším v republice. Starostou byl zvolen Antonín Jurásek, který tuto funkci vykonával do roku 1948. Rychlý vzestup počtu členů, nárůst činnosti a její modernizace především o sportovní hry zvyšovaly potřebu vlastních prostor. Dne 28. 10. 1928 byl otevřen Jirsíkův národní dům Lannově třídě č. 2. Roku 1933 zakoupil Orel část Střeleckého ostrova a vybudoval zde letní tělovýchovný areál. V roce 1942 byla orelská organizace rozpuštěna a majetek konfiskován. Činnost byla krátkodobě obnovena 1945. Po únoru 1948 byly sport a tělesná výchova direktivně sjednoceny do Sokola, což znamenalo opětovné rozpuštění a konfiskaci majetku Orla. Na území města působily ještě orelské jednoty v Suchém Vrbném 1921—19481921—1928 ve Čtyřech Dvorech. Roku 1990 byla organizace Orel znovu obnovena. Orel získal zpět část svého původního majetku zejm. Jirsíkův národní dům a část Střeleckého ostrova.