ZAVŘÍT MENU

Marek Tomáš

středoškolský profesor, jihočeský florista

* 19. 12. 1857, České Budějovice
† 16. 11. 1932, České Budějovice

Byl profesorem a ředitelem reálky v Českých Budějovicích. Na přelomu 19. a 20. století se intenzivně věnoval regionální floristice a jako výsledek své terénní práce sepsal v roce 1910 obsáhlý rukopis Květena Budějovicka. O herbář, který během své práce shromáždil, projevily po jeho smrti zájem pražské vědecké instituce. Během druhé světové války se však herbář ztratil. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

flóra a vegetace 

AUTOR:
Mgr. Josef Albrecht

LITERATURA:
  •      KLÁŠTERSKÝ, Ivan a HRABĚTOVÁ, Anežka a DUDA, Josef. Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., II. Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum, 1982. 2 sv. (132 s., s. 133—242, [25] s. obr. příl.). Severočeskou přírodou, příl. 1, 1982.

    [s. 159.]
  •      Archiv Jihočeské pobočky České botanické společnosti v Českých Budějovicích. Jihočeské muzeum České Budějovice.