ZAVŘÍT MENU

minerály

Přírodní materiály s výskytem na území města, které jsou předmětem sběru a zájmu.

Tam, kde jsou rozšířeny sedimenty pánevní výplně, se nacházejí úlomky železivců (ortsteinů) s bohatým obsahem limonitu a hematitu. Obdobného charakteru jsou železité konkrece, tzv. hosínské koule, z odkryvu v klikovském souvrství Orty na Borku. Písčité štěrky kvartérních říčních teras obsahují četné fialově hnědé valounky křemičitanu hlinitého andalusitu. Tento minerál v místě svého primárního výskytu tvoří shluky hranolovitých krystalů zarostlé do pararul. Do Českobudějovické pánve byl splaven z horní časti povodí. Obdobného původu jsou valouny záhnědy a křišťálu. Vzácně byly nalezeny také valounky vltavínů v písčitých uloženinách u Mladého. Z říčních teras na území města je možné vyrýžovat drobné valounky zlata, převážně menší než jeden milimetr.