ZAVŘÍT MENU

Budweiser Kreisblatt

Německé noviny vydávané jako pokračování novin Anzeiger aus dem südlichen Böhmen v Českých Budějovicích v letech 1862—1920.

Vycházel od 1. 1. 1862 dvakrát týdně, ve středu a v sobotu, před koncem 19. století ve čtvrtek a v neděli v rozsahu 4, později 10 stran. Prvním redaktorem do 1865 byl Theodor Doležal (1831—1873). Vydávala jej knihtiskárna F. Zdarssa, redakce zprvu sídlila v domě U Tří korun na náměstí Přemysla Otakara II., potom dlouhou dobu v ulici Dr. Stejskala a naposled i s administrací v Kněžské ulici č. 17. Vedle Budweiser Zeitung patřil Budweiser Kreisblatt k významným německým novinám v Českých Budějovicích. Přinášel zprávy z Českých Budějovic a jejich okolí, politicky byl původně nezávislý, od 1885 měl jako podtitul uvedeno německé označení Německý liberální orgán pro jižní Čechy. Zanikl 1920. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Češi a Němci    |   politické poměry 

AUTOR:
Mgr. Pavel Koblasa

LITERATURA:
  •      Budweiser Kreisblatt: unabhängiges politisches Organ für Südböhmen. Budweis: Felix Zdarssa, 1862—1919.